logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi molestiae autem fugit consectetur dolor ullam illo ipsa numquam quod iusto enim ipsum amet iusto amet consec.

Opening Hours
  • Monday - Friday
    9.00 - 20.00
  • Saturday
    10.00 - 16.00
  • Sunday
    9.30 - 18.00

Copyright ©2016 ThemeMascot

انتقال سریع به سایت

همزمان با روز جهانی بدون دخانیات (دهم خرداد ماه) شرکت توسعه بیسبال دُرفک در راستای ترویج فرهنگ عدم استعمال دخانیات در جامعه و به ویژه در بین دانشجویان، در همکاری با مرکز دانشگاه عاری از دخانیات حین برگزاری مسابقه پرتاب آتشین در دانشگاه گیلان به پخش تراکت هایی با مضمون عدم استعمال دخانیات مختلف و اطلاع رسانی در مورد ضرر و زیان های ناشی از استعمال آنها اقدام نموده است. امید آن می رود اینگونه همکاری ها در ابعاد مختلف ادامه داشته باشد و قشر جوان و نوجوان بیش از پیش از مضرات استعمال دخانیات آگاه گردند.